Site Overlay

Katatonia – Live @ Rockstadt Extreme Fest 2019

KATATONIA – show aniversar !

Katatonia, unul dintre cele mai cunoscute nume ale industriei muzicale internaționale, va sărbători 10 ani de la lansarea albumului „Night Is The New Day”, pe scena Rockstadt Extreme Fest.

„Night Is The New Day” s-a bucurat de recenzii deosebit de bune venite din partea criticii de specialitate: 
• „Cu o abordare cu adevărat unică asupra genului metal, Katatonia a adus la lumină o capodoperă”, Guitarist magazine.
• „Cu «Night Is The New Day», Katatonia au dovedit atingerea unui nivel remarcabil de rigurozitate muzicală, acompaniată de curaj artistic și de o înțelegere mult mai profundă a posibilităților oferite de genurile abordate”, Prog Magazine
• „«Night Is The New Day» este un tur de forță metal aproape fără cusur”, Power Play Magazine

Povestea Katatonia începe în 1991, în Stockholm, Suedia, când Anders Nyström („Blakkheim”) și Jonas Renkse („Lord Seth”) și-au reunit forțele pentru a explora posibilitățile nelimitate oferite de genurile doom și death metal.

Trupa a atras rapid aprecierea scenei underground încă de la primul album, „Dance Of December Souls” (1993) considerat un clasic al genului doom metal. În scurt timp, și-a construit un adevărat renume pe scena internațională, purtându-și fanii, de-a lungul carierei, de la atmosfera întunecată și sunetul melancolic, adeseori dur, al primelor albume, la un note mai soft, accesibile unui public mai larg.

Cu un sound ce era în egală măsură familiar și fresh, datorită abordărilor creative aduse de fondatori genurilor sub semnul cărora grupul a luat ființă, Katatonia a evoluat permanent de la sunetul tradițional al doom metal-ului către teritorii muzicale neexplorate. Albumul „Brave Murder Day” (1996, marcat de pasajele vocale dure ale lui Mikael Akerfeldt – Opeth) reprezintă punctul de turnură al acestui traseu, care a continuat cu explorarea colțurilor celor mai întunecate ale metal-ului, însumate în „Discouraged Ones” (1998) și s-a îndreptat către experimentarea potențialului oferit de rock-ul progresiv și de alte elemente muzicale non-metal.

Cu „Tonight’s Decision” (1999) și „Last Fair Deal Gone Down” (2001), Katatonia și-a uimit fanii prin ingeniozitatea pasajelor muzicale, întregite de un dinamism emoțional devastator, care a permis rădăcinilor doom metal ale trupei să fie îmbogățite de diversitatea texturilor și abordărilor oferite de alte genuri muzicale. Întrețesute într-un sound ce a evoluat și continuat mereu să surprindă, cavalerii tristeții au inclus noi și noi elemente în lucrările lor, intensul amalgam emoțional culminând cu „Night Is The New Day”, album apărut în 2009 și larg acceptat drept capodoperă. Reconstrucția și reinterpretarea cu succes a rădăcilor metal, îmbogățite de influențele stilistice oferite de alte zone muzicale, a continuat cu „Dead End Kings” (2012), fiind întregit de „Dethroned & Uncrowned” (2013) și de „The Fall Of Hearts” (2016), cel de-al 10-lea album al Katatonia, considerat drept unul dintre cele mai puternice și profunde materiale ale trupei.

_____________________________

KATATONIA – anniversary show

Katatonia, one of the most famous acts of the international music industry, will celebrate 10 years since the release of the album “Night Is The New Day” at Rockstadt Extreme Fest.

“Night Is The New Day” enjoyed great reviews from the critics:
• “With a truly unique approach to the metal genre, Katatonia has brought to light a masterpiece,” Guitarist stores.
• With “Night Is The New Day,” Katatonia has achieved a remarkable level of musical rigor, accompanied by artistic courage and a much deeper understanding of the possibilities offered by the genres approached, “Prog Magazine
• “Night Is The New Day” is a flawless metal power stunt, “Power Play Magazine

The story of Katatonia begins in 1991 in Stockholm, Sweden, when Anders Nyström (“Blakkheim”) and Jonas Renkse (“Lord Seth”) got together to explore the limitless possibilities offered by the doom and death metal genres.

The band quickly gained the appreciation of the underground scene from the first album, “Dance Of December Souls” (1993) considered a classic of the doom metal genre. Shortly after, the group built a true reputation on the international stage, bringing his fans along his career, from the dark atmosphere and the melancholic, often tough, sound of the first albums to a more soft note accessible to a larger audience.

With a sound that was equally familiar and fresh, due to the creative approaches brought by the founders of the genres under which the group was founded, Katatonia evolved from the traditional doom metal sound to unexplored musical landscapes. The album “Brave Murder Day” (1996, marked by the harsh vocal passages of Mikael Akerfeldt – Opeth) is the turning point of this track, which continued exploring the corners of the darkest metal, summed up in “Discouraged Ones” 1998) and turned to experimenting with the potential of progressive rock and other non-metallic musical elements.

With “Tonight’s Decision” (1999) and “Last Fair Deal Gone Down” (2001), Katatonia astonished fans through the ingenuity of musical passages, complemented by an emotionally devastating dynamism that allowed the band’s doom metal roots to be enriched by the diversity of textures and approaches offered by other musical genres. Together with a sound that evolved and continued to surprise, the knights of sadness included new and new elements in their works, the intense amalgam emotionally culminating in “Night Is The New Day,” a record that appeared in 2009 and widely accepted as a masterpiece. Successfully reconstructed and re-interpreted metal roots, enriched by stylistic influences from other musical areas, continued with “Dead End Kings” (2012), complemented by “Dethroned & Uncrowned” (2013) and “The Fall Of Hearts” (2016), the 10th Katatonia album, considered to be one of the most powerful and deep record of the band.

Scroll Up